Χάρτης ιστοχώρουSkip Navigation Links.
Αναδίπλωση κλάδουΕιδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)
Σκοπός και Αντικείμενο
Οργανωτική δομή
Κατάλογος στελεχών
Αναδίπλωση κλάδουΗ ισότητα στο ΕΣΠΑ
Αναδίπλωση κλάδουΗ ισότητα στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση
Γενικός Στόχος
Αναδίπλωση κλάδουΕιδικοί Στόχοι
Αναδίπλωση κλάδουΕνδεικτικές κατηγορίες πράξεων Ειδικού Στόχου 3.1
Λοιπές ενδεικτικές δράσεις Ειδικού Στόχου 3.1
Δείκτες Ειδικού Στόχου 3.1
Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων Ειδικού Στόχου 3.2
Θεματικές προτεραιότητες
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι
Η ισότητα στο ΕΚΤ
Λίγα λόγια για την υπηρεσία
Αναδίπλωση κλάδουΥλοποίηση δράσεων στο ΕΣΠΑ
Η ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ ως Δικαιούχος
Αναδίπλωση κλάδουΗ ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Προσκλήσεις
Αποφάσεις Ένταξης
Δικαιούχοι - Ηλεκτρονική Υποβολή
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Progress
Αναδίπλωση κλάδουΘεσμικό πλαίσιο
Κοινοτικό
Εθνικό
Δημοσιότητα
Μελέτες
Μητρώο Προμηθευτών
Ανακοίνωση νομικής φύσης
Όροι χρήσης
Προσβασιμότητα