Η ισότητα στο ΕΣΠΑ 

  • Ενέργειες
  • Language store item missing - webparts-fullstory|print

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Από την περίοδο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότητα των φύλων αποτελεί πολιτικό και αναπτυξιακό στόχο, τόσο σε επίπεδο χάραξης και εφαρμογής εθνικής πολιτικής, όσο και σε επίπεδο έργων που η υλοποίησή τους χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αρχή των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες εμπεριέχεται ως στόχος στον οποίο όφειλαν να ανταποκριθούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, ήδη από το 1988 μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT).
Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία και από το 1999 υιοθετήθηκε η διπλή στρατηγική για την επίτευξη της ισότητας: η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στο σύνολο των πολιτικών και μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και η εφαρμογή θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών όπου εντοπίζεται η αναγκαιότητά τους.

Η ένταξη της διάστασης του φύλου σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις όλων των γενικών μέτρων και παρεμβάσεων στην αντίστοιχη θέση των γυναικών και των ανδρών κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους.
Η έννοια αυτή καλύπτει επίσης το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ειδικών συμπληρωματικών μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο να προωθηθεί η ισότητα και να βρεθούν οι γυναίκες να συμμετέχουν και να ωφελούνται εξίσου με τους άνδρες.

Η αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 εμπεριείχαν τη δέσμευση για την ένταξη της διάστασης του φύλου και την προώθηση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες, σε κάθε μέτρο, ενέργεια και έργο. Μάλιστα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης –και προκειμένου να τονιστεί η σημασία των δράσεων προώθησης της ισότητας των φύλων- ορίστηκε ποσοστό χρηματοδότησης 11,8% από τους πόρους του ΕΚΤ ειδικά για τις δράσεις αυτές.

Στην Ελλάδα, μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις σε πολλά επίπεδα έχουν ήδη διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο για την de jure τήρηση της αρχής της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης στη βάση του φύλου σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής των πολιτών.

Επιπλέον, μια σειρά από μελέτες και έργα έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα, σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επίσημες στατιστικές που τηρούνται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ενσωματώνουν τη μεταβλητή του φύλου προκειμένου να είναι εφικτή η συγκριτική τους μελέτη.

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων αποτελεί έναν από τους στόχους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Για την εδραίωσή της ως τομεακής πολιτικής με οριζόντιο χαρακτήρα παρέμβασης, έχουν επιτευχθεί μια σειρά από δεσμεύσεις διαχειριστικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα, που είναι: 

  • η εισαγωγή στο ΕΣΠΑ του Γενικού Στόχου 11: «Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη-απασχόληση – κοινωνική συνοχή)»,
  • η ρητή αναφορά που γίνεται στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 12: Βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων πολιτικών, κλπ, όπου αναφέρεται ότι: Σημαντικό οριζόντιο στόχο αποτελεί η αποτελεσματική ένταξη της εθνικής πολιτικής Ισότητας σε όλο το πεδίο της δημόσιας δράσης κλπ 
  • η δέσμευση πόρων, όπως ρητά αναφέρεται σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.), Τομεακά και Περιφερειακά, για την προαγωγή της ισότητας των φύλων με τον προσφορότερο τρόπο, με συγκεκριμένο ποσοστό από τον προϋπολογισμό του προγράμματος που θα καθοριστεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. 
  • ο σχεδιασμός υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων υπέρ των γυναικών και δράσεων στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης, καθώς και η ενσωμάτωση της ισότητας στο σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
  • η ένταξη ιδιαίτερου άξονα προτεραιότητας με τίτλο: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλος το εύρος της Δημόσιας Δράσης» στο Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ του Υπουργείου Εσωτερικών. O Άξονας αυτός σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και το Γενικό Στόχο 11 του Ε.Σ.Π.Α., έτσι ώστε το Ε.Π. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ να διασφαλίζει: την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις καθώς και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, οριζόντια, στο σύνολο των παρεμβάσεων του. Στόχος του Άξονα ΙΙΙ είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών και των δομών σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων και των πολιτικών ισότητας καθώς και η αποτελεσματική ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης, στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των Μ.Κ.Ο. Έμφαση επίσης δίνεται στην ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/01/2013