Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/7/2007

  • PDF (196,33 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/11/2012