Μελέτες

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Αποτελέσματα 1 - 10 από 12
Συλλογή / Κωδικοποίηση Νομοθεσίας – Συλλογή Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων & του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Ετήσια Έκθεση Προόδου της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για το έτος 2012


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/8/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Η εκπροσώπηση των γυναικών στις καλλιτεχνικές συλλογικότητες


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/2/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Η ένταξη της διάστασης του φύλου στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/2/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Όροι συμμετοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο: προσέγγιση με την οπτική του φύλου


Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/2/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Οδηγός Ένταξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/1/2013
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Ετήσια Έκθεση Προόδου της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για το έτος 2011


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2012
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Ετήσια Έκθεση Προόδου της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για το έτος 2010


Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/9/2012
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Εκ των υστέρων δημοσιότητα (Αναθέσεις του 2011 βάσει της ΥΑ 51540/26-11-2010 )


Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/2/2012
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Οδηγός εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες


Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/10/2011
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας


Αποτελέσματα 1 - 10 από 12 από 2