Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 7 από 7 από 1

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΑΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για το σχολικό έτος 2017 - 2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 - 25/8/2017

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2017 - 2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 - 25/8/2017

Εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/5/2017 - 30/6/2020

Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Υλοποίηση για 3 έτη από τα ΚΔΗΦ / Λοιπά Κέντρα ενεργειών όπως: η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με τα υπό ίδρυση Κέντρα Κοινότητας, με άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 27/6/2016 - 31/12/2018

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχουσών Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 24/2/2016 - 31/12/2020

Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στη Θήβα και τη Χαλκίδα

Συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχουσών Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Βοιωτίας, Νομός Εύβοιας

Περίοδος υποβολής: 24/2/2016 - 31/12/2020

Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχουσών ξενώνων φιλοξενίας στη Στερεά Ελλάδα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Φθιώτιδας

Περίοδος υποβολής: 24/2/2016 - 31/12/2020

Αποτελέσματα 1 - 7 από 7 από 1