Υποβολή ερωτήματος

Στοιχεία επικοινωνίας της Ειδική υπηρεσία εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων:

  • Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
  • Τηλ.: 210 2131501451
  • Φαξ: 210 2131501491 και 210 3231842
  • e-mail: eyeggif@mou.gr
*
*