Υπουργείο Εσωτερικών
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ)
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 213 150 1451
Φαξ: 213 150 1491, 210 3231842