Προκηρύξεις Διαγωνισμών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3
Απόφαση Διενέργειας Πρόχειρου Επαναληπτικού διαγωνισμού

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/9/2014
Εκπόνηση Μελέτης και δημιουργία Εργαλείου

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/8/2014
Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/5/2014
Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και διάχυση της νομοθεσίας για θέματα ισότητας των φύλων»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/2/2014
Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Δήμου Κέρκυρας

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/12/2013
Περίληψη Προμήθειας Εξοπλισμού του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Κέρκυρας

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/12/2013
Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Φλώρινας

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/12/2013
Διαγωνισμός για το έργο "Ανάπτυξη δομής προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας" του Δήμου Κομοτηνής

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/11/2013
Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2013
Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού σε Τμήματα: «Εκπόνηση Μελετών, Ερευνών και Εθνικών Εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/10/2013


Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3